dilluns, 4 de juny de 2012

"Els homes fan la seva història amb voluntat, però no amb consciència"

(paràfrasis de) Jürgen Habermas, Ciència i tècnica com a ideologia

divendres, 1 de juny de 2012

"La guerra civil es la única que tiene razón de ser, porque te puedes cargar al que te ha estado fastidiando toda la vida"

José Luis de Vilallonga. "El día que entré en Barcelona". En Dietario de posguerra. A. Espada (ed.)